دانلود فایل


گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه.. - دانلود فایلدانلود فایل کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود فایل گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه.. دانلود گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 260مقدمه:
علي رغم كثرت كار و مشغله ذهني اين گزارش كارآموزي در حد وسع و توان اين حقير با عنايت به رعايت ضابطه و موازين و ساير موارد ديگر ملزوم با وجود نقص ها و ايرادهايي گردآوري و تجميع گرديد اين گزارش با مطالعه دقيق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش هاي لازم از آقايان قضات ذيربط و كارمندان اداري مربوط بدين شكل تكميل و به نظر رسيده است . لذا مواردي را در اين زمينه كه لازم به توضيح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالي مي رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامي جوانب آن اعلام نظر شود:
1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن يعني بطور ايجاذ گوئي و اجمال به نحوي كه در مراجع قضائي و روية قضات معظم نسبت به تنظيم گزارش يك پرونده صورت مي گيرد مضافاً با عنايت به موارد خواسته مركز امور مشاوران و وكلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظيم شده است بر همين اساس از ذكر حاشيه گوئي و موارد فرعي يادستورات اداري و شكلي پرونده به جهت عدم اطالة كلام وجلوگيري از اتلاف وقت حتي المقدور ممانعت شده است.
2- در خصوص اعلام نظر اين حقير بعنوان نظر كارآموز چون تمامي پرونده ها به نحو صحيح رسيدگي و مطابق قوانين و مقررات موضوعه و موازين فقهي دادرسي شده و نظر بر صحت و درسي آنها داشته لذا بطور كلي نظر خويش را كه البته در اين مورد ذيصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و براي جلوگيري از تكرار در پايان هر كيس يا پرونده قيد نشده است. ضمن اينكه ذكر مطالب زياد حشو و تكراري در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئين نگارش حقوقي و ادبي است.
3- در تقرير و نگارش اين گزارش سعي بر اين شده است كه مطالب بطور موجذ و دقيق با رعايت فنون نگارش حقوقي و قضائي و آنچه ك در عرف قضائي - قضات و اساتيد بزرگوار مراعي مي شود رعايت گردد لذا كاملاً موجذ و خالي از در گونه تكرار و ايراد نگارشي مي باشد. و از استعمال افعال زايد و كلمات اصطلاحات غيرحقوقي كاملاً جلوگيري شده است.
4- اين حقير در شعبه هايي كه مشغول كارآموزي بوده ام كه غالباً تخصصي بوده فلذا با محدوديت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشكلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه كارآموزي موجود نبوده باين وصف از تكرار عناوين حقوقي وموضوعات موجود ممانعت شده است.
در آخر از همة مسئولين و عزيزان مركز مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه تقدير و تشكر مي گردد اميد كه با مرهون و منت بر اين حقير نقصان اين مرقومه را به بزرگواري و كرامت خويش سخاوت كرده و ببخشايند.
فهرست
پيش گفتار
مقدمه
1- فصل اول: بخش اول مدني
2- بطلان قرارداد صوري
3- الزام به فروش سرقفلي
4- ابطال دستور بانك ملت مبني بر ممنوعيت خروج
5- مطابقه حق الوكاله
6- خلع يد
7- ابطال و استرداد عين چكها
8- الزام به فروش ثمن اعياني
9- تأمين دليل - تخليه - مطالبه اجور معوقه
10- الزام به ايفاء تعهد - تحويل مبيع
11- الزام به تنظيم سند رسمي
12- تغيير نام كوچك
13- اعسار از محكوم به
14- تقسيم و فروش ماترك
15- تعديل اجاره بها
16- تنفيذ اعمال خيار شرط
17- خلع يد و رفع تصرف عدواني
18- صدورشناسنامه
19- تعيين داور
20- فسخ اجاره و تخليه
21- اخذ پايان كار و تنظيم سند رسمي
22- صدور گواهي حصر وراثت
23- تخليه و تحويل آپارتمان
24- تنفيذ صلح نامه سرقفلي
25- دستور موقت - الزام به فك رهن
26- صدور گواهي حصر وراثت
27- اعسار از محكوم به
28- استرداد چكها - دستور موقت
29- فسخ قرارداد
30- تامين خواسته - مطالبه وجه
31- مطالبه حقوق كارگري
32- افزايش اجاره بها
33- مطالبه حقوق كارگري
24- افزايش اجاره بها
25- مطالبه وجه حواله
27- الزام به تجويز انتقال منافع
28- رفع تصرف عدواني (خلع يد)
29- توقيف اموال (تامين خواسته)
30- مطالبه وديعه
31- امضاء صورتجلسه و خروج از شركت
32- بخش دوم : حقوق خانواده
33- دستور موقت - حضانت فرزندان
34- تامين خواسته - استرداد جهيزيه
35- دستور موقت - ملاقات فرزند
36- ملاقات دائمي
37- تأمين خواسته - مطالبه مهريه
38- طلاق
39- الزام به تمكين
40- مطالبه به نفقه فرزندان
41- الزام به تمكين خاص
42- مطالبه مهريه
43- فصل دوم: كيفري
44- كلاهبرداري
45- جيب بري (سرقت)
46- افترا (توهين)
47- خيانت در امانت
48- مشاركت در اهمال نگهداري اموال دولتي
49- فروش نگهداري قرص روان گردان (شيشه)
50- جعل و غصب عناوين دولتي
51- ورود و اقامت غيرمجاز - سرقت
52- جعل واستفاده از سند مجعول
53- ضرب و جرح عمدي
54- صدور چك بلامحل
55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلي
56- اعتياد و نگهداري شيشه
57- مزاحمت برنسوان
58- توهين و تهديد
59- تغيير در پلاك خودرو
60- غيبت از نظام وظيفه
61- اخلال در نظم عمومي
62- جبران ضرر و زيان ناشي از جرم
63- بي احتياطي در رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني
64- ايراد ضرب و جرح عمدي و فحاشي
65- كلاهبرداري
66- جيب بري (سرقت)
67- افتراء - توهين - نشر اكاذيب
68- خيانت در امانت
69- مشاركت در اهمال در نگهداري اموال دولتي
70- فروش - نگهداري - قرص اكستازي
71- جعل عنوان دولتي
72- جبران ضرر و زيان ناشي از جرم
73- فصل سوم: بخش اول اجراي احكام مدني
74- تخليه و تحويل
75- پرداخت مبلغ چك
76- الزام به حضور در دفتر خانه
77- تخليه وتحويل واحد مسكوني
78- پرداخت وجه
79- اعمال ماده 149 قانون كار
80- خلع يد - پرداخت اجرت المثل
81- مطابق حقوق كارگري
82- پرداخت وجه و هزينه دادرسي
83- رفع اثر تأمين خواسته
84- پرداخت حقوق
85- مطالبه حقوق كارگري
86- الزام به تنظيم سند رسمي
87- فروش ملك مشاعي
88- پرداخت وجه
89- تخليه و تحويل آپارتمان
90- رفع تصرف عدواني
91- تخليه و تحويل
92- تأمين خواسته (توقيف اموال)
93- دستور تخليه
94- رفع تصرف عدواني
95- الزام به انتقال رسمي
96- تخليه و تحويل
97- اجراء قرار تأمين خواسته كيفري
98- تأمين اموال
99- خلع يد و رفع اثر تصرف عدواني
100- خلع يد
101- تأمين خواسته
102- توقيف اموال
103- اجراي ماده 45 قانون كار
104- فصل دوم - بخش دوم اجراي احكام كيفري
105- ترك انفاق
106- كلاهبرداري (فروش مال غير)
107- سرقت
108- سرقت به عنف و تهديد
109- تخريب و ايراد خسارت
110- جعل كلاهبرداري
111- سرقت
112- ترك انفاق
113- كيف قاپي
114- تخريب
115- رانندگي بدون پروانه
116- صدمه بدني غير عمدي
117- فصل چهارم
118- ممانعت از حق
119- صدمه بدني غيرعمدي
120- توهين و فحاشي
121- ابطال شناسنامه
122- خيانت در امانت
123- ضرب و جرح عمدي
124- مطالبه مهريه
125- رابطه نامشروع
126- مخدوش كردن چك
127-صدمه بدني غيرعمدي
128- ضرب و جرح عمدي
129- مزاحمت تلفني
130- قرار رد درخواست
131- مطالبه خسارات وارده
132- نگهداري مشروبات الكلي
133- اعسار و تقسيط
134- ضرب و جرح عمدي
135- مطالبة بقيه مهريه
136- اعسار از محكوم به


کارآموزی


گزارش کارآموزی


دانلود گزارش کارآموزی


دانلود کارآموزی


کارآموزی مشاوران حقوقی


کارآموزی وکالت


کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مركز امور وكلا و كارشناسان قوه قضائيه

... رئيس قوه قضائيه ... امور مشاوران حقوقي، وكلا و ... گزارش كارآموزي ...

دانلود گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه ...

دانلود گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي ... بوده ام كه غالباً تخصصي بوده فلذا با محدوديت ...

رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه ...

... مركز مشاوران حقوقي قوه قضائيه در ... مركز مشاوران و وكلاي قوه ... و گزارش تخلف به ...

دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداري و حسابرسي. - لینک فایل ...

... مشاوران حقوقي ، وكلا و ... كارآموزي 6 ... وكلا و كارشناسان قوه قضائيه با ...

پروژه كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه

دانلود گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 260

دانلود گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه

موضوع:گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه. تعداد صفحات:277. فرمت:ورد. قیمت ...

دستورالعمل كارآموزي مشاوره حقوقي و وكالت (ماده 187 قانون ...

اخبار مرکز مشاوران قوه ... دستورالعمل كارآموزي مشاوره حقوقي و ... گزارش: الف) نام و نام ...

تخصصی وکالت و حقوق lawyer.com - گزارش کارآموزی وکالت

تخصصی وکالت و حقوق lawyer.com - گزارش ... و تحقيقات قوه قضائيه ... مشاوران، تالار گفت و ...

دانلود گزارش کارآموزی مركز امور مشاوران حقوقي وكلاء و ...

... مشاوران حقوقي وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه. دانلود گزارش کارآموزی مركز امور ...

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه - جستجو ...

... گزارش كارآموزي شركت ... و…۴ گزارش ... امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه با ...

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه - جستجو ...

... گزارش كارآموزي شركت ... و…۴ گزارش ... امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه با ...

دستورالعمل كارآموزي مشاوره حقوقي و وكالت (ماده 187 قانون ...

اخبار مرکز مشاوران قوه ... دستورالعمل كارآموزي مشاوره حقوقي و ... گزارش: الف) نام و نام ...

دانلود متن کامل گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه ...

... حقوقي و وكلاي قوه قضائيه را با فرمت ورد word دانلود نمائید: هوالمستعان گزارش كارآموزي ...

گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه 260 ص

پیش گفتار. خدای را شکر وسپاس بی کران که توفیق مطالعه در علم حقوق و اشتغال در مشاغل مقدس ...

دانلود متن کامل گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه ...

دانلود متن کامل گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه. ارسال شده در رشته حقوق

کانون وکلای دادگستری اصفهان - شكايت وكلاي كانون از مرکز ...

بنيانگذاران مركز مشاوران قوه قضائيه ... را از منظر حقوقي و ... گزارش خبرنگار ...

گزارش كارآموزی مشاوران حقوقی و وكلای قوه قضائیه

دانلود متن کامل گزارش كارآموزي مشاوران ... مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه را با ...

گزارش کار آموزي قضايي - funyblog.ir

... مشاوران حقوقي و وكلاي ... حقوقي و وكلاي قوه قضائيه. ... گزارش كارآموزي در ...

پروژه كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه

دانلود گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 260

تخصصی وکالت و حقوق lawyer.com - گزارش کارآموزی وکالت

تخصصی وکالت و حقوق lawyer.com - گزارش ... و تحقيقات قوه قضائيه ... مشاوران، تالار گفت و ...

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و ... بیمه درمان تکمیلی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه ...

مدیریت منابع انسانی رضا رسولی

تحقیق در مورد الگویی برای ارتقای مستمر کیفیت

تحقیق درباره فهرست نويسي صفحات وب و اینترنت

دانلود نقشه GIS پوشش گیاهی استان بوشهر

تحقیق در مورد شرايط و موجبات حد در شرب خمر 14ص

طرح توجیهی کار افرینی کامل الکترونیک کارخانه مقاومت سازی

پاورپوینت در مورد بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت

تحقیق در مورد جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

دانلود خانه لباس ایران با رویکرد هویت فرهنگی

پاورپوینت آماده شماره 2 جهت دفاع پایان نامه