دانلود فایل


گزارش شیرین سازی گاز در واحد تصفیه گاز و گوگردسازی مجتمع پتروشیمی رازی . - دانلود فایلدانلود فایل کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود فایل گزارش شیرین سازی گاز در واحد تصفیه گاز و گوگردسازی مجتمع پتروشیمی رازی . گزارش شیرین سازی گاز در واحد تصفیه گاز و گوگردسازی مجتمع پتروشیمی رازی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:32

مقدمه
پتروشيمي رازي يکي از عظيمترين کارخانه هاي توليدي کودهاي ازته و فسفات و مواد شيميايي در کشور مي باشد.اين مجتمع بزرگترين توليد کننده آمونياک,کوداوره,اسيد سولفوريک و گوگرد وتنها توليد کننده اسيد فسفريک وکود دي آمونيوم فسفات در ايران ميباشد.مواد اوليه مصرفي اين مجتمع گاز ترش,خاک فسفات کلسيم و آب و هوا ميباشد.
به علت قدمت واحدها وصدمات وارده در جنگ ظرفيت توليد در حال حاضر به 2400000 تن در سال رسيده است.که با تکميل طرح آمونياک سوم اين ظرفيت به 3700000 تن در سال خواهد رسيد.صدور سالانه 1200000 تن کود شيميايي به مراکز توزيع در تقويت وتوسعه اقتصادي کشور مفيد و موثر ميباشد.
اکنون به توضيح مختصري در مورد مواد اوليه مجتمع ميپردازيم:
گاز ترش (sour gas):
اصلي ترين خوراک مجتمع گاز است که از هفت حلقه چاه اختصاصي شرکت واقع در مسجد سليمان استخراج ميگردد.عمق اين چاهها از 3960 تا 4270 متر است.که گاز مورد نياز مجتمع را با فشاري حدود 2200 پوند بر اينچ متر مربع تامين مينمايد.
اين گاز حاوي 64% متان(CH4) و24% H2S و11%گاز کربنيک (CO2) است.و بقيه آن راهيدروکربنهاي سبک و مقدار کمي CS و CS2 و... تشکيل ميدهد که مخلوط آن را گاز ترش (SOUR GAS) مينامند.گاز ترش پس از نم زدايي در واحد جذب آب مسجد سليمان به وسيله يک خط لوله 20 اينچ وبه طول 174 کيلومتر که ظرفيت آن در حال حاضر 220 ميليون فوت مکعب در روز ميباشد به مجتمع فرستاده ميشود.که در پاره اي از موارد ميزان گاز مذکور جوابگوي نياز مصرفي مجتمع نميباشد که کمبود آن از طريق شرکت ملي گاز اهواز تامين ميشود.
خاک فسفات:
ماده خام و اساسي ديگري که در مجتمع استفاده ميشود,خاک فسفات است که از کشورهايي نظير مراکش و توگو و اردن تامين شده و بوسيله کشتي در اسکله اختصاصي مجتمع تخليه ميشود. منابع موجود درخاک فسفات در اطراف يزد از نظر کميت و کيفيت پاسخگوي نياز اين مجتمع نميباشد.
آب:
آب مصرفي اين مجتمع بوسيله يک خط لوله کانال آبرساني منطقه از رودخانه کارون واقع در اهواز به مسافت 80 کيلومتر به سه مخزن آب مجتمع هر کدام با گنجايش 33000 مترمکعب که اخيرا" جهت افزايش ذخيره آب مورد نياز کارخانجات مجتمع احداث شده اند به صورت زير مصرف ميشود:
- آب صنعتي که پس از تصفيه شيميايي وگرفتن املاح آنها جهت مصرف واحدها و ديگهاي مولد بخار استفاده ميشود.
-آب اشاميدني
-آب آتشنشاني
در ضمن بخشي از آب مورد نياز چگالندههاي واحد آمونياک از طريق آب دريا تامين ميشود که بوسيله تلمبه خانه مجهزي مشتمل بر شش دستگاه تلمبه با ظرفيت 80000 مترمکعب درروز که در کنار اسکله قرار دارد به واحد ارسال ميشود.
هوا:
يکي ديگر از مواد مورد نياز مجتمع هوا ميباشد که بصورت هواي ابزار دقيق ومصرف فرآيندي استفاده ميشود. در ضمن يکي از عناصر اصلي کودهاي شيميايي را ازت تشکيل ميدهد که اين عنصر مفيد مستقيما" از هوا تامين ميشود.
واحد جذب آب و گاز رساني مسجدسليمان:
اين واحد در اطراف ارتفاعات شهرستان مسجدسليمان واقع شده است و گاز به عنوان خوراک اصلي مجتمع از هفت حلقه چاه قابل تامين ميباشد که نزديکترين آنها 5Km و دورترين آنها 16km با واحد فوق فاصله دارد. تاسيسات واحد مسجدسليمان شامل نم زدايي گاز,شيرين سازي گاز چاههاي گاز وخط لوله ميباشد که گاز مورد نياز مجتمع را با فشاري حدود 900-800 پوند بر اينچ مربع تامين مينمايد.
خط لوله داراي 10 ايستگاه حفاظت از خوردگي (CP) و10 مورد شيرهاي اتوماتيک ايمني (B.V) در طول مسير خط ميباشند.
مسئوليت پتروشيمي رازي به عنوان اولين مصرف کننده گاز ترش 24% H2S در راستاي استخراج و بهره برداري از هفت حلقه چاه اين گاز به ميزان 200 ميليون فوت مکعب در روز و تبديل آن به روزانه 10000 تن فرآورده هاي شيميايي,از افتخارات اين شرکت درخدمت توسعه اقتصادي کشور است.
واحد تصفيه گاز وگوگردسازي مجتمع پتروشيمي رازي:
واحد تصفيه گاز وگوگردسازي پتروشيمي رازي را ميتوان مهمترين واحد در مجتمع دانست. زيرا که خوراک اين مجتمع که گاز ترش طبيعي مستخرج از چاههاي گاز مسجد سليمان ميباشد در اين قسمت شيرين سازي شده وخوراک واحدهاي ديگر را تامين مينمايد. از طرفي ديگر گوگرد که يکي از مهمترين توليدات مجتمع ميباشد نيز در اين واحد توليد ميگردد. لذا واحد تصفيه گاز و گوگردسازي که قلب تپنده ي مجتمع پتروشيمي رازي است خود شامل دو قسمت اصلي قديم و جديد ميباشد. که واحد تصفيه گاز و گوگردسازي قديم خود شامل دو قسمت شمالي و جنوبي ميباشد.
در اين مجموعه نخست گاز ترش متشکل از حدودا" 60% CH4 و 25% H2S و 12% دي اکسيد کربن مورد عمليات شيرين سازي قرار ميگيرد. به اين معني که H2SوCO2 از اين گاز حذف ميگردد وگاز شيرين که عمده آن متان است به دست ميآيد. متان توليدي به عنوان خوراک به واحد آمونياک و همچنين شبکه سراسري NGL فرستاده ميشود.
از مزاياي اين شيرين سازي جلوگيري از خوردگي خط لوله توسط H2S و ممانعت از تشکيل محصولات جانبي در واحدهاي بعدي ميباشد. از طرفي از H2S تفکيک شده هم در قسمت گوگردسازي اين واحد توليد گوگرد ميگردد.
شيرين سازي گاز ترش يا گاز طبيعي عبارتست از حذف CO2 و H2S از گازطبيعي که شامل دو مرحله ميباشد:
  1. 1. جذب گاز: در اين مرحله مخلوط گازي که قرار است جزء يا اجزايي از آن حذف گردد با حلال مايعي که حل شوندگي باقي اجزا در آن کم باشد تماس داده ميشود و اجزاي مورد نظر در آن مايع حل ميشوند. در اينجا H2S و CO2 را بوسيله ي محلول DEA از متان جدا ميکنيم. متان در DEA کم محلول ميباشد.
  2. 2. عاري سازي: معمولا" به لحاظ اقتصادي در يک فرايند صنعتي, سيال فرايندي را نميتوان دور ريخت. لذا ميخواهيم محلول آمين ما دوباره مورد استفاده قرار بگيرد. بنابراين بعد از جذب اجزاي مورد نظر توسط حلال, در قسمت عاري سازي (برج احياء) اجزاي جذب شده را از حلال جدا کرده و حلال را دوباره آماده فرآيند جذب ميکنيم. به عبارت ديگر يک چرخه براي حلال بوجود ميآوريم.
بنابر آنچه گفته شد در شيرين سازي گاز ترش بوسيله آمين در يک برج جذب, حلال ضمن تماس با گاز ترش, H2Sو CO2 را جذب و در خود حل کرده و در برج احياء آن را آزاد ميکند وحلال دوباره به برج جذب باز ميگردد.
شرح کلي فرآيند شيرين سازي گاز توسط DEA:
شرح کلي فرآيند شيرين سازي گاز ترش به اين ترتيب است که ابتدا گاز ترش از پايين وارد برج جذب شده و محلول DEA از بالا وارد برج جذب ميشود و در تماس متقابل با گاز ترش قرار ميگيرد. در نتيجه گاز شيرين (SWEET GAS) از بالاي برج خارج ميشود و محلول آمين محتوي اسيد-گاز که آمين غني (RICH DEA) ناميده ميشود از پايين برج خارج ميگردد. سپس محلول RICH DEA وارد FLASH DRUM ميشود تا در صورت همراه داشتن متان, آن را از دست داده و به کمک L.P.ABSORBER که عملکرد آن شبيه برج جذب است و بالاي فلش درام قرار دارد, اين متان از محلول آمين جدا گردد. سپس آمين در مبدل حرارتي (HEAT EXCHANGER) گرم ميشود و وارد برج احياء ميگردد.
دربرج احياء اسيد-گاز از آمين جدا شده و از بالاي برج خارج ميگردد. محلول آمين خروجي از پايين برج احياء نيز که LEAN DEA ناميده ميشود و دماي بالايي دارد به مبدل حرارتي باز گشته و RICH ورودي به برج احياء را گرم ميکند. سپس وارد خنک کننده ها ميشود و بعد از آن دوباره به برج باز ميگردد.گزارش


شیرین سازی


گاز


در


واحد


تصفیه


گاز


و


گوگردسازی


مجتمع


پتروشیمی


رازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح اسکچاپ فرهنگسرا......C5

تحقیق درباره انتقام عمرو عاص از عماره

وکتور کیک-استیکر-فایل کورل

تحقیق درباره صبر (فایل word)

تحقیق درباره عالم برزخ (فایل word)

تحقیق در مورد مشتق 19 ص

مقاله درمورد آب

دانلود مقاله بررسی کال زایی در گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis L

دانلود آزمایش بررسي قوانین اهم و كيرشهف

تحقیق در مورد دستور العمل ساختن پاپيروس 17 ص