دانلود فایل


دانلود پاورپوینت مضرات مصرف سیگار - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پاورپوینت مضرات مصرف سیگار

دانلود فایل دانلود پاورپوینت مضرات مصرف سیگار مضرات مصرف سیگار :
نتايج تحقيقات حاكي از آن است چنانچه افراد در سنين نوجواني شروع به كشيدن سيگار كنند (بيش از ٧٠ درصد موارد سيگاري شدن در اين مرحله اتفاق مي افتد) و مدت ٢٠ سال يا بيشتر به اين عمل ادامه بدهند بين ٢٠ تا ٢٥ سال زودتر از افرادي كه به هيچ وجه در زندگي سيگار نكشيده اند، خواهند مرد.
تنها سرطان ريه يا بيماريهاي قلبي پيامدهاي استعمال دخانيات نيست بلكه مجموعه اي از مسايل و مشكلات بهداشتي در ارتباط با مصرف مواد دخاني وجود دارد كه مي تواند به لحاظ شرايط جسماني و مقاومت ايمني در افراد سيگاري بروز مي كند، كه برخي از آنها عبارتند از:
١- از دست دادن موها
با تضعيف سيستم ايمني افراد سيگاري در اثر مصرف مواد دخاني، بدن اين افراد مستعد ابتلا به انواع بيماريها از جمله لوپوس اريتماتوز مي شود كه اين بيماري مي تواند عامل از دست دادن موها، ايجاد زخم در دهان، جوش هاي پوست روي صورت، سر و دست ها شود.
٢ - آب مرواريد (كاتاراكت)
افراد سيگاري ٤٠ درصد بيش از افراد ديگر در معرض ابتلا به آب مرواريد، كدر شدن عدسي چشم و ممانعت از عبور نور و در نهايت نابينايي هستند
٣ - چين و چروك
استعمال دخانيات باعث از بين بردن پروتئين هاي انعطاف دهنده پوست مي شود؛ همچنين باعث تحليل بردن ويتامين A و محدود كردن جريان خون در عروق پوست مي گردد.
پوست افراد سيگاري خشك و داراي خطوط و چين خوردگي هاي ريزي در اطراف لبها و چشمهاست.
٤ - ضايعات شنوايي
افراد سيگاري ٣ برابر بيش از افراد غير سيگاري به عفونت گوش مياني دچار مي شوند.
٥ - سرطان پوست
افراد سيگاري ٢ برابر بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر ابتلا به نوعي سرطان پوست (پوسته پوسته شدن، برجستگي روي پوست) قرار دارند
٦ - فساد دندانها
افراد سيگاري ٥/١ مرتبه بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر از دست دادن زودرس دندانها هستند
٧ - پوكي استخوان
منواكسيد كربن يكي از اصلي ترين گازهاي سمي در خروجي اگزوز اتومبيل و دود سيگار است، ميل تركيبي اين گاز با خون بسيار بالاتر از اكسيژن است. اين گاز باعث كاهش قدرت عمل اكسيژن در خون افراد سيگاري حرفه اي تا ١٥ درصد مي شود.
استخوان هاي افراد سيگاري تراكم خود را از دست داده و به راحتي شكسته مي شود همينطور زمان التيام يافتن و جوش خوردن آنها پس از شكستگي تا ٨٠ درصد افزايش پيدا مي كند.
٨ - بيماريهاي قلبي
بيماريهاي قلبي ـ عروقي ناشي از استعمال دخانيات بيش از ٦٠٠ هزار نفر را در سال در كشورهاي توسعه يافته از بين مي رود استعمال دخانيات باعث افزايش ضربان قلب، بالا رفتن فشار خون، افزايش خطر ابتلا به فشار خون بالا و گرفتگي عروق و نهايتا ايجاد حمله قلبي و سكته مي شود.
٩ - زخم معده
استعمال دخانيات مقاومت معده را در برابر باكتريها پايين مي آورد؛ همچنين باعث تضعيف معده در خنثي سازي اسيد معده و مقاومت در برابر آن بعد از غذا خوردن و بر جاي ماندن باقيمانده اسيد در معده و در نتيجه تخريب ديواره آن مي شود.
زخم معده افراد سيگاري به سختي درمان مي شود و احتمالي بهبودي آن تا زماني كه فرد سيگاري اكثرا اندك است.
١٠- تغيير رنگ انگشتان
قطران موجود در دود سيگار در اثر استعمال مستمر دخانيات روي انگشتان و ناخنها جمع شده و باعث تغيير رنگ آنها به قهوه اي مايل به زرد مي شود
١١ - سرطان رحم و سقط جنين
استعمال دخانيات در دوران بارداري مي تواند باعث افزايش خطر زايمان نوزاد با وزن كم و بروز مسايل بهداشتي در آينده شود. سقط جنين در مادران سيگاري ٢ تا ٣ برابر بيشتر است
١٢ - تغيير شكل دادن سلولهاي جنسي در مردان
استعمال دخانيات باعث كاهش تعداد اسپرم و كاهش جريان خون در آلت تناسلي مردان و ناتواني جنسي در اين افراد مي شود. ناباروري جنسي در مردان سيگاري نيز متداول تر از افراد غير سيگاري است.
١٣ - سرطان
بيش از ٤٠ عنصر سرطانزا در دود سيگار وجود دارد احتمال سرطان ريه ٢٢ مرتبه بيشتر از افراد غير سيگاري است.
طبق تحقيقات بي شماري كه انجام شده است در صورت ادامه استعمال دخانيات توسط افراد سيگاري، احتمال مبتلا شدن آنها به انواع سرطان هاي ديگر از قبيل زبان، دهان، غدد، بزاق و حلق ( ٦ تا ٢٧ برابر)، سرطان بيني ( ٢ مرتبه بيشتر)، گلو ( ١٢ مرتبه)، مري ( ٨ تا ١٠ برابر)، حنجره ( ١٠ تا ١٨ برابر)، معده ( ٢ تا ٣ برابر)، كليه ( ٥ برابر)، آلت تناسلي مرد ( ٢ تا ٣ برابر)، لوزالمعده ( ٢ تا ٥ برابر) مقعد ( ٥ تا ٦ مرتبه) وجود دارد.
طبق تحقيقات سازمان جهاني بهداشت در هر ٨ ثانيه يك نفر در دنيا به علت استعمال دخانيات جان خود را از دست مي دهد.
نتايج تحقيقات حاكي از آن است چنانچه افراد در سنين نوجواني شروع به كشيدن سيگار كنند (بيش از ٧٠ درصد موارد سيگاري شدن در اين مرحله اتفاق مي افتد) و مدت ٢٠ سال يا بيشتر به اين عمل ادامه بدهند بين ٢٠ تا ٢٥ سال زودتر از افرادي كه به هيچ وجه در زندگي سيگار نكشيده اند، خواهند مرد.
تنها سرطان ريه يا بيماريهاي قلبي پيامدهاي استعمال دخانيات نيست بلكه مجموعه اي از مسايل و مشكلات بهداشتي در ارتباط با مصرف مواد دخاني وجود دارد كه مي تواند به لحاظ شرايط جسماني و مقاومت ايمني در افراد سيگاري بروز مي كند، كه برخي از آنها عبارتند از:
١- از دست دادن موها
با تضعيف سيستم ايمني افراد سيگاري در اثر مصرف مواد دخاني، بدن اين افراد مستعد ابتلا به انواع بيماريها از جمله لوپوس اريتماتوز مي شود كه اين بيماري مي تواند عامل از دست دادن موها، ايجاد زخم در دهان، جوش هاي پوست روي صورت، سر و دست ها شود.
٢ - آب مرواريد (كاتاراكت)
افراد سيگاري ٤٠ درصد بيش از افراد ديگر در معرض ابتلا به آب مرواريد، كدر شدن عدسي چشم و ممانعت از عبور نور و در نهايت نابينايي هستند.
٣ - چين و چروك
استعمال دخانيات باعث از بين بردن پروتئين هاي انعطاف دهنده پوست مي شود؛ همچنين باعث تحليل بردن ويتامين A و محدود كردن جريان خون در عروق پوست مي گردد.
پوست افراد سيگاري خشك و داراي خطوط و چين خوردگي هاي ريزي در اطراف لبها و چشمهاست.
٤ - ضايعات شنوايي
افراد سيگاري ٣ برابر بيش از افراد غير سيگاري به عفونت گوش مياني دچار مي شوند.
٥ - سرطان پوست
افراد سيگاري ٢ برابر بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر ابتلا به نوعي سرطان پوست (پوسته پوسته شدن، برجستگي روي پوست) قرار دارند
٦ - فساد دندانها
افراد سيگاري ٥/١ مرتبه بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر از دست دادن زودرس دندانها هستند.
٧ - پوكي استخوان
منواكسيد كربن يكي از اصلي ترين گازهاي سمي در خروجي اگزوز اتومبيل و دود سيگار است، ميل تركيبي اين گاز با خون بسيار بالاتر از اكسيژن است. اين گاز باعث كاهش قدرت عمل اكسيژن در خون افراد سيگاري حرفه اي تا ١٥ درصد مي شود.
استخوان هاي افراد سيگاري تراكم خود را از دست داده و به راحتي شكسته مي شود همينطور زمان التيام يافتن و جوش خوردن آنها پس از شكستگي تا ٨٠ درصد افزايش پيدا مي كند
٨ - بيماريهاي قلبي
بيماريهاي قلبي ـ عروقي ناشي از استعمال دخانيات بيش از ٦٠٠ هزار نفر را در سال در كشورهاي توسعه يافته از بين مي رود استعمال دخانيات باعث افزايش ضربان قلب، بالا رفتن فشار خون، افزايش خطر ابتلا به فشار خون بالا و گرفتگي عروق و نهايتا ايجاد حمله قلبي و سكته مي شود.
٩ - زخم معده
استعمال دخانيات مقاومت معده را در برابر باكتريها پايين مي آورد؛ همچنين باعث تضعيف معده در خنثي سازي اسيد معده و مقاومت در برابر آن بعد از غذا خوردن و بر جاي ماندن باقيمانده اسيد در معده و در نتيجه تخريب ديواره آن مي شود.
زخم معده افراد سيگاري به سختي درمان مي شود و احتمالي بهبودي آن تا زماني كه فرد سيگاري اكثرا اندك است.
شامل 23 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت مضرات مصرف سیگار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل پاور پوینت (اسلاید) تاثير سيگار بر شش ها

پاور پوینت (اسلاید) تاثیر سیگار بر شش ها

مضرات استفاده از قلیان

مضرات استفاده از قليان,مضرات قلیان کشیدن قلیان استعمال سیگار دود قلیان خطرات استفاده از قليان مضرات مصرف. قليان عوارض قليان قليان و مضرات آن مضرات قليان ...

سایت پزشکان بدون مرز – دارو، درمان، بیماری، علمی

رفع نفخ شیر مادر موجب می‌شود که نوزاد شب‌ها با آرامش بیشتری بخوابد و ناراحتی کمتری ...

بررسی سیگار و مضرات آن

دانلود پروژه و مقاله بررسی سیگار و مضرات آن دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 مقاله بررسی سیگار و مضرات

مضرات استفاده از قلیان

مضرات استفاده از قليان,مضرات قلیان کشیدن قلیان استعمال سیگار دود قلیان خطرات استفاده از قليان مضرات مصرف. قليان عوارض قليان قليان و مضرات آن مضرات قليان ...

آلودگی هوا و تاثیر آن بر سلامت • آلودگی هوا و کنترل آن ...

آلودگی هوا و کنترل آن در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط ...

آلودگی هوا و تاثیر آن بر سلامت • آلودگی هوا و کنترل آن ...

آلودگی هوا و کنترل آن در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط ...

دانلود تحقیق تاثیر سیگار بر بدن انسان - rahifile

مضرات ضرر زیان سیگار کشیدن ضررهای عوارض دخانیات مواد مخدر آگاه شدن درباره اثرات منفی سیگار بر سلامتی و افزایش محدودیت ها، سیگار کشیدن را در کشورهای پیشرفته به میزان ثابتی کاسته است.

دانلود فایل پاور پوینت (اسلاید) تاثير سيگار بر شش ها

پاور پوینت (اسلاید) تاثیر سیگار بر شش ها

آلودگی هوا و تاثیر آن بر سلامت • آلودگی هوا و کنترل آن ...

آلودگی هوا و کنترل آن در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط ...

پاور پوینت (اسلاید) عوارض دخانیات | تاپ درس|topdars.com

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه. ۱/++C و C; ۱/Access; ۱/ASP.net; ۱/Assembly; ۱/اندروید; ۱/C#.net; ۱/Delphi; ۱/Excel; ۱/Flash

سایت پزشکان بدون مرز – دارو، درمان، بیماری، علمی

رفع نفخ شیر مادر موجب می‌شود که نوزاد شب‌ها با آرامش بیشتری بخوابد و ناراحتی کمتری ...

پاورپوینت درباره طرح توجیهی تولید بیسکویت

تحقیق درباره سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي

پاورپوینت در مورد كاربردهاي نانوبيوتكنولوژي در پزشكي

سیمان

پاورپوینت در مورد بازيهاي محلي

طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 178

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشكلات دانش آموزم فاطمه ... را درکلاس ... در درس زبان فارسي برطرف نمايم؟

پاورپوینت تاریخچه بیهوشی

دانلود گزارش کارورزی1 علوم تربیتی

تحقیق درمورد مهندسی ماشین 17 ص